lördag 29 december 2012

Röda Nejlikan fast tvärtom

Hade jag levt under upplysningstidens Frankrike hade jag varit Röda Nejlikan, fast lite sådär tvärtom - alltså sådär "det är inte som det ser ut i revolutionens Europa" (och jag skulle SPOILER SPOILER SPOILER också heta Percy). På dagarna skulle jag sitta och sippa vin med mina aristokratiska vänner och spela kort och vara fullast och stökigast och sprättigast av alla, och på nätterna skulle jag stå främst på barrikaden och vråla om broderskap och jämlikhet klädd som en sans-culotte och sjunga smädevisor om kungen. Fortfarande drängfull, antagligen, men ärlig i mina intentioner.
Sedan skulle endera sidan hugga huvudet av mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar